เจาะลึกสาย Logistics ที่ University of Portsmouth

เจาะลึกสาย LOGISTIC ที่ PORTSMOUTH โดยอาจารย์ด้าน LOGISTIC

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม
เวลา 11.30 – 12.00
ผ่าน zoom

มาดูคอร์สปริญญาโทและเอกรอบมกราคม 2021 ที่ UK

ถ้ากล่าวถึงมหาวิทยาลัย Chester น้อยคนนักที่คนไทยจะได้เคยยิน เพราะตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษที่มีชื่อว่าเมือง Chester สำหรับพี่ๆ น้องๆ