เรียนต่อป.โท Marketing ในอังกฤษ

เรียนต่อป.โท Marketing ในอังกฤษ

เรียนคอร์สไหนให้ตอบโจทย์สายงานการตลาด (Marketing) 

การตลาด (Marketing) เป็นกลวิธีการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจให้สามารถเข้าถึงลูกค้าที่มากขึ้น และเป็นการบริหารจัดการที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การทำโปรโมชัน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นต้น นอกจากนี้การตลาดยังเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ของการทำธุรกิจ เพราะการตลาดเปรียบเสมือนด่านหน้าและเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อมหา'ลัยในอังกฤษในสาขา การตลาด (Marketing) เชื่อว่ามีหลายปัจจัยในการเลือกมหา'ลัยที่จะไปเรียน เช่น Ranking, Location, Tuition Fee, Course ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนวันนี้พี่ๆ BRIT - Ed ได้รวบรวมมาให้น้องๆ ได้พิจารณากัน ตามนี้เลย

Ranking QS World, Complete University Guide 2024

มหา'ลัยในอังกฤษที่ติด Top 100 โลก สาขา Marketing (QS World University Rankings by Subject 2024)

 • TOP 16 - Cranfield University
 • TOP 29 - Durham University
 • TOP 33 - University of Sheffield
 • TOP 37 - Aston University
 • TOP 54 - Brunel University London
 • TOP 92 - University of Reading
 • TOP 100 - University of Kent

มหา'ลัยในอังกฤษที่ติด Top 20 ของ UK สาขา Marketing (Complete University Guide 2024) 

 • TOP 2 - Durham University
 • TOP 5 - University of Leeds
 • TOP 9 - University of Kent
 • TOP 11 - University of Liverpool
 • TOP 12 - Aston University
 • TOP 15 - University of Reading

Course, Location, Tuition fee, IELTS, Waive IELTS

การตลาดเป็นสาขาที่ค่อนข้างกว้างมาก วันนี้พี่ๆ BRIT - Ed จะมาแนะนำสาขา Marketing ที่เป็นสาขาวิชาค่อนข้างเฉพาะทาง ใครสายไหน ลองมาดูกันว่ามีมหาวิทยาลัยไหนที่น่าสนใจบ้าง

1) สาย Analytics น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ภาพแสดงผล และสรุปผลข้อมูล น้องๆ จะดูสถิติเชิงพรรณนาที่สามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลที่มีความหมายจากข้อมูล หลักสูตรนี้จะช่วยให้น้องๆ มีทักษะและฝึกฝนการใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสม เพื่อวิเคราะห์รายงานทางธุรกิจ และการสื่อสารให้ข้อมูลกับทีมผู้บริหารองค์กร

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น

Aston University  📍 Birmingham

 • MSc Marketing and Analytics - Tuition fee £22,750, IELTS 6.5

Birkbeck University of London 📍 London

 • MSc Marketing and Analytics - Tuition fee £21,120, IELTS 6.5

Queen Mary University of London 📍 London

 • MSc Marketing and Digital Analytics - Tuition fee £28,950, IELTS 7.0

2) สาย Content น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบ ผลิตงาน การสร้างเนื้อหาให้ทรงพลัง และวิธีการต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกับแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ และมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคด้วยวิธีการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ โดยใช้เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้ และกำหนดการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้า

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น

Regent's University London 📍 London

 • MA Content Creation - Tuition fee £20,500, IELTS 6.5

University of Greenwich 📍 London

 • MA Media and Creative Cultures - Tuition fee £16,300, IELTS 6.5

University of Salford 📍 London

 • MA Digital Video Production and Marketing - Tuition fee £16,380, IELTS 6.5

3) สาย Digital ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีความท้าทายในการทำธุรกิจอยู่ไม่น้อย จึงทำให้มีการสร้างสรรค์สาขานี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัล น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล หลักการด้านการตลาดดิจิทัลร่วมสมัย การเรียนรู้การวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย การประมวลผลข้อมูล การจัดการข้อมูล เกม การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา และยังครอบคลุมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น

Queen Mary University of London 📍 London

 • MSc Digital Marketing - Tuition fee £28,950, IELTS 7.0

Loughborough University 📍 London Campus

 • MSc Digital Marketing - Tuition fee £27,950, IELTS 6.5

Aston University 📍 Birmingham

 • MSc Strategic Digital Marketing - Tuition fee £22,750, IELTS 6.5

4) สาย Event อีกหนึ่งทักษะของงาน Marketing ที่ถือว่าสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ไม่น้อยนั้นก็คือ Event Marketing ถ้าเราจะทำการจีบผู้หญิงให้หลงรักเราสักคน การเดทครั้งแรกต้องทำให้ดีที่สุด และความประทับใจที่สุด เช่นกันสำหรับงาน Event การเจอลูกค้าในครั้งแรกก็อาจเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้เลยว่าจะไปต่อกับเราหรือไม่ การทำ Event จึงถือเป็นการที่ทำ Offline event ที่ทุกแบรนด์ยังต้องมีการใช้อยู่เพื่อให้ได้เข้าถึงค้าลูกได้ดีที่สุด ในส่วนของสายนักการตลาดต้องการคิด หรือเข้าใจแนวทางในการริเริ่มงานอย่างมีกลยุทย์เพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้ดี และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า การเรียนต่อในสายนี้น้องๆ จะได้เข้าใจถึงบริบทวัฒนธรรม สังคม และปัจจัยต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนก่อนการสร้าง Event รวมรายละเอียดภายในตัวงาน Event สิ่งที่ควร ไม่ควรในการจัดงาน และงบประมาณที่ต้องคำนึง

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น

De Montfort University 📍 Leicester

 • MA Cultural Events Management - Tuition fee £22,750, IELTS 6.5, Waive IELTS

Cardiff Metropolitan University 📍 Cardiff

 • MSc Events Project Management - Tuition fee £16,000, IELTS 6.5

Coventry University 📍 Coventry

 • MSc Event Management - Tuition fee £20,050, IELTS 6.5, Waive IELTS

5) สาย Inter น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทฤษฎี และการปฏิบัติด้านการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นธุรกิจระดับโลก กลยุทธ์การตลาด การวิจัยการตลาด การตลาดบริการระหว่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคระหว่างประเทศ รวมถึงได้สำรวจพื้นที่การตลาดสำคัญๆ ในระดับโลก

หลักสูตรเน้นการปฏิบัติจริง เป็นที่ยอมรับทั่วโลก น้องๆ จะได้รับประสบการณ์ วัฒนธรรม และเข้าใจในทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมของโลก

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น

University of Reading 📍 Coventry

 • MSc Marketing (International Marketing) - Tuition fee £23,900, IELTS 6.5

University of York 📍 York

 • MSc Global Marketing - Tuition fee £26,700, IELTS 6.5, Waive IELTS

University of Leeds 📍 Leeds

 • MSc International Marketing Management - Tuition fee £27,500, IELTS 6.5

6) สาย MARCOM การสื่อสารและการตลาดขององค์กรจำเป็นต้องทำงานร่วมกัน เพื่อสื่อสารกับบุคคลทำงานในฝ่ายต่างๆ ในองค์กรและนอกองค์กร หลักสูตรนี้จะช่วยขับเคลื่อน และผลักดันการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่ ความสัมพันธ์กับการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในองค์กรและนอกองค์กร รวมไปถึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ระดับโลก

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น

University for the Creative Arts (UCA) 📍 Epsom

 • MA/MSc Global Marketing and Communications - Tuition fee £17,500, IELTS 6.5, Waive IELTS

Kingston University London 📍 London

 • MA PR and Corporate Communication - Tuition fee £17,500, IELTS 6.5

University of Leeds 📍 Leeds

 • MA Corporate Communication, Marketing and PR - Tuition fee £27,500, IELTS 7.0

7) สาย Production สายนี้จะช่วยให้น้องๆ มีทักษะการวิจัยทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจ และประเมินอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงเรื่อง บทบาทของการโฆษณาในสื่อและสังคมผู้บริโภค (ประวัติศาสตร์ อุตสาหกรรม และปัญหา) ความแพร่หลายของวัฒนธรรมส่งเสริมการขาย (การโฆษณาทางการเมือง การโฆษณาบริการสาธารณะ การสร้างตราสินค้า การเคลื่อนไหวต่อต้านผู้บริโภค ฯลฯ) ความจำเป็นในการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค มุมมองของการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ถึงแบรนด์และมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างไร

ภาคปฏิบัติ จะได้วางแผนการตลาดดิจิทัล แคมเปญโฆษณา พัฒนาแบรนด์และโปรโมชันผลิตภัณฑ์กับลูกค้า สร้างเนื้อหาบนมือถือโซเชียล จะต้องจัดการกับงานที่ท้าทายในทีมที่หลากหลายร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม และบทบาทเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ บทบาทยุทธวิธี การวางแผน และการวิเคราะห์ ไม่ว่าด้วยวิธีใดจะเรียนในหลักสูตรนี้

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น

Birmingham City University 📍 Birmingham

 • MA Future Media - Tuition fee £16,870, IELTS 6.0

University of Leeds 📍 Leeds

 • MA Advertising and Marketing - Tuition fee £27,500, IELTS 6.5

University of Leicester 📍 Leicester

 • MA Media and Advertising - Tuition fee £19,750, IELTS 6.5

8) สายสะกดจิต หรือ พฤติกรรมผู้บริโภค นักวางกลยุทธ์แบรนด์ ผู้จัดการ หรือนักวิจัยตลาดในอนาคต พัฒนาโดยทีมนักการตลาดและนักจิตวิทยา รวบรวมทฤษฎีทางจิตวิทยาแบบดั้งเดิม แต่ยังสัมผัสกับสาขาวิชาใหม่ๆ เช่น Digital anthropology behavioral economics และ Neuromarketing  ช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าใคร และยังได้สำรวจวัฒนธรรมผู้บริโภคที่หลากหลาย เรียนรู้วิธีการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ที่สะท้อนถึงอุตสาหกรรมที่ผันผวน ตลอดจนความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการสร้างแบรนด์ การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค 

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น

Regent's University London 📍 London

 • MSc Marketing Psychology - Tuition fee £23,000, IELTS 6.5

University of Reading 📍 Reading

 • MSc Consumer Behavior - Tuition fee £22,350, IELTS 6.5

Royal Holloway University of London 📍 Surrey

 • MSc Consumption, Culture and Marketing - Tuition fee £19,500, IELTS 6.5

นอกจากนี้ยังมีคอร์สอื่นๆ ที่ค่อนข้างเฉพาะทางและเจาะลึกลงไปอีก เช่น

 • MSc Sport Marketing - Loughborough University
 • MSc Sports Business and Management - University of Liverpool
 • MSc Consumer Analytics and Marketing Strategy - University of Leeds
 • MA International Fashion Marketing and Design Management  - University of Leeds
 • MSc Food Economics and Marketing - University of Reading

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากให้ทางพี่ ๆ BRIT - Ed แนะนำในรายวิชา และความแตกต่างของสาขาแบบละเอียดยิบ หรือ น้องๆ คนไหนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ สามารถทักไลน์เข้ามาได้เลยค่ะ  พี่ BRIT - Ed จะช่วยแนะนำคอร์ส มหา'ลัย และสมัครเรียนจนถึงขั้นตอนการทำวีซ่า ดูแลฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียน

ติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้ที่ Line ID: @brit-ed

Tel: 02-168-7890, หรือลงทะเบียนที่แบบฟอร์มด้านล่างบริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ

ลงทะเบียนร่วมงาน

 • ข้อมูลส่วนตัว

 • หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ