“รีวิว Exeter ประสบการณ์เรียนต่อ Tourism & Hospitality Management ของพี่บอล”

เลือกมาเรียนที่ University of Exeter เพราะว่า ranking ของมหาวิทยาลัยค่อนข้างดี และวิชาที่อยากเรียนค่อยข้างจะมีคนเรียนเยอะ และตอนเรียนป.ตรีก็เคยเรียน tourism มาอยู่แล้ว ก็เลยเลือกที่จะต่อสายเดิม แต่มองเป็นในมุม management มากกว่าที่ ก่อนจะเข้ามาเรียนที่คณะ International Tourism Management, major Hospitality