เริ่มต้นธุรกิจให้ถูกหลักกับคอร์ส Entrepreneurship ในอังกฤษ

เริ่มต้นธุรกิจให้ถูกหลักกับคอร์ส Entrepreneurship ในอังกฤษ

6 หลักสูตร! เริ่มต้นธุรกิจให้ถูกหลักกับคอร์ส Entrepreneurship ในอังกฤษ

Entrepreneur หรือ ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ลงทุนทำกิจการขึ้นมาเอง โดยรายได้มาจากผลการประกอบโดยตรง ดังนั้นหลักการบริหารจัดการธุรกิจถือเป็นหลักสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้กิจการประสบความสำเร็จ

สำหรับหลักสูตร Entrepreneurship เป็นผู้ประกอบการขององค์กร เพื่อเรียนรู้แนวคิด แรงขับเคลื่อนแบบผู้ประกอบการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อพัฒนา และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายของหลักสูตร คือ เพื่อเข้าใจความสำคัญของผู้ประกอบการที่มีต่อการทำงานขององค์กร เข้าใจและสามารถประเมินความเป็นผู้ประกอบการในตัวเองของผู้เรียน รู้วิธีคิดและแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเพื่อนำความคิดแบบผู้ประกอบการไปปรับใช้กับการทำงานในองค์กร เพื่อทำให้องค์กรของตนเองประสบความมั่นคงและสำเร็จสูงสุด โดยมุ่งเน้นไปในทางการสร้างองค์กรของตนเอง

พี่ๆ BRIT - Ed ได้รวบรวมหลักสูตร ป.โท สาขา Entrepreneurship ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียง และโดดเด่นทั้งหมด 6 มหาวิทยาลัยไว้ให้น้องๆ ที่อยากเป็นผู้ประกอบการตามนี้เลย

 

Aston University 📍 Birmingham

⭐ #106 in QS World University Rankings

⭐ #29 in Eduniversal Best Masters Ranking in Entrepreneurship

🥇 #33 in Complete University Guide

 • MSc Entrepreneurship
 • Tuition Fee:  £22,750
 • IELTS: 6.5

หลักสูตรนี้ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นไปจนถึงการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาโอกาสทางธุรกิจ วิธีตรวจสอบความเป็นไปได้ของการลงทุนโดยใช้เฟรมเวิร์ก และเครื่องมือหลัก เรียนรู้กลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจทางเลือกในการระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการ ช่องทางการติดต่อในอุตสาหกรรมที่กว้างขวางมากขึ้น เชื่อมโยงไปยังกลุ่มธุรกิจ และการสนับสนุนสตาร์ทอัพจำนวนมหาศาล


Cranfield University 📍 Cranfield

⭐ Top 132 in QS World University Rankings

 • MSc Management and Entrepreneurship
 • Tuition Fee: £26,580
 • IELTS: 6.5

ในหลักสูตรจะสอนวิธีเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ขยายธุรกิจครอบครัว หรือสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรที่มีอยู่ การเรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการนี้จะไม่เพียงแต่มอบทักษะการจัดการ และคุณสมบัติของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพื่อให้คุณเริ่มต้น และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจินตนาการในการคิดริเริ่มธุรกิจ การเรียนการสอนที่นี่ออกแบบมาเพื่อบ่มเพาะทักษะ และความมั่นใจทางธุรกิจที่ใช้งานได้จริง และให้ความสำคัญกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นอย่างมาก

ผู้เรียนจะได้พัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการ และการระดมทุนของกิจการใหม่ตลอดวงจรของการเป็นผู้ประกอบการ ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการสืบทอดตำแหน่งกิจการส่วนตัว


Durham University 📍 Durham

⭐ #119 in QS World University Rankings

🥇 #9 in Complete University Guide

 • MSc Management (Entrepreneurship)
 • Tuition Fee: £29,500
 • IELTS: 7.0

หลักสูตร MSc in Management (Entrepreneurship) ได้รับการออกแบบในเชิงเทคนิค เครื่องมือ และในส่วนต่างๆ ประกอบเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มความรู้ให้ผู้เรียน ประสบความสำเร็จในธุรกิจ

การจัดการ (การเป็นผู้ประกอบการ) ของทางหลักสูตรได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้ได้เป็นนักคิด และเป็นผู้ประกอบการที่เปลี่ยนความคิดเป็นการกระทำ อาจเป็นการเปิดตัวแนวคิดของผู้เรียนเอง พัฒนาบางอย่างร่วมกับหุ้นส่วน หรือลงทุนในกิจการใหม่ๆ หรือบางทีผู้เรียนอาจต้องการหาวิธีใหม่ๆ ในการส่งเสริม และควบคุมแนวคิดของผู้ประกอบการในบริบททางธุรกิจ ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นเช่นไร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักสูตรนี้อย่างเต็มสนุกสนาน และมีคำแนะนำจากนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ


University of Leeds 📍 Leeds

⭐  #67 in QS World University Rankings

🥇  #11 in Complete University Guide

 • MSc Enterprise and Entrepreneurship
 • Tuition Fee: £25,500
 • IELTS: 6.5

MSc Enterprise and Entrepreneurship หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะในองค์กรที่เป็นธุรกิจของเรา และเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมผ่านกิจการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้เรียนจะได้รับทักษะ ความรู้ในการพัฒนา และจัดการธุรกิจของผู้เรียนเอง รวมถึงสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ประกอบการในองค์กรอื่นๆ ได้มากขึ้น เมื่อจบหลักสูตรจะมีความเชี่ยวชาญในการสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และตลาดใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์จากโอกาสในรูปแบบใหม่ๆ ในปัจจุบัน นอกจากนี้จะได้พัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เช่น การวางแผน การออกแบบกิจการ เรียนรู้วิธีการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรที่มีอยู่ และสำรวจศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการที่ได้รับรางวัล และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของทางหลักสูตร


Loughborough University 📍 London campus

⭐  #135 in QS World University Rankings

🥇  #12 in Complete University Guide

 • MSc Entrepreneurship and Innovation Management
 • Tuition Fee: £29,100
 • IELTS: 6.5

พฤติกรรมของผู้ประกอบการเป็นความสามารถหลักที่จำเป็นสำหรับนายจ้างจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสำคัญของทัศนคติของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้รับทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในตลาดปัจจุบัน


University of Reading 📍 Reading

⭐  #146 in QS World University Rankings

🥇  #25 in Complete University Guide

 • MSc Entrepreneurship and Innovation
 • Tuition Fee: £21,900
 • IELTS: 6.5

หลักสูตรนี้ดึงดูดกลุ่มนักศึกษานานาชาติ และดึงดูดผู้สำเร็จการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาที่ต้องการเพิ่มพูนกรอบความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะมาจากพื้นฐานบริษัทขนาดเล็ก และผู้ที่มีความตั้งใจที่จะสำรวจ และรับความเสี่ยงก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพนี้ หลักสูตรนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการเพื่อประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นอาชีพในฐานะผู้ประกอบการหรือผู้จัดการภายในบริษัทผู้ประกอบการ ไม่ว่าผู้เรียนจะต้องการจัดตั้งธุรกิจ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาชีพ หรือก้าวไปสู่บทบาทด้านการจัดการ


สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากให้ทางพี่ ๆ BRIT - Ed แนะนำเจาะลึกแต่ละมหา'ลัย สามารถทักไลน์เข้ามาได้เลยค่ะ ดูแลทุกขั้นตอนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียน

ติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้ที่ Line ID: @brit-ed

Tel: 02-168-7890, หรือลงทะเบียนที่แบบฟอร์มด้านล่างบริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ

ลงทะเบียนร่วมงาน

 • ข้อมูลส่วนตัว

 • หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ