เรียนต่อ Actuarial Science ที่ไหนดี? แนะนำ 10 มหาวิทยาลัย UK สาขา Actuarial Science หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย

เรียนต่อ Actuarial Science ที่ไหนดี? แนะนำ 10 มหาวิทยาลัย UK สาขา Actuarial Science หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย

Actuarial Science ที่ไหนดี?

แนะนำ 10 มหาวิทยาลัย สาขา Actuarial Science ใน UK


Actuarial Science หนทางสู่การเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” หรือ Actuary เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ Actuary นอกจากจะคำนวณค่าเบี้ยประกันแล้วยังสามารถคำนวณเงินบำนาญ, โครงการสวัสดิการของทั้งภาครัฐและเอกชน และคำนวณตัวเลขที่มีผลต่อนโยบายการเงินของบริษัท จุดหมายของอาชีพนี้จึงไม่ใช่แค่บริษัทประกันภัย แต่ยังสามารถทำงานได้อย่างกว้างขวาง เช่นบริษัทการเงิน ธนาคาร หรือรับราชการก็ยังได้ แถมนักเรียนไทยที่เรียนในสาขานี้ก็ยังมีจำนวนน้อย จึงนับว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอีกมาก

เรามาดูมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนในสาขา Actuarial Science กันเลยค่ะ ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยที่พี่แนะนำนี้ต่างก็ได้รับการันตีจาก The Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) ของอังกฤษแล้ว

1. University of Essex มหาวิทยาลัยมี Actuarial Science ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก อีกทั้ง 84% ของผู้สำเร็จการศึกษาภาควิชานี้ก็ได้รับการจ้างงานด้วย (Graduate Outcomes 2022)

 • BSc Actuarial Science ค่าเรียน 17,700-18,600 ปอนด์
 • MSc Actuarial Science ค่าเรียน 19,740 ปอนด์
 • PhD Actuarial Science ค่าเรียน 17,050 ปอนด์

ลักษณะของหลักสูตร

- ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีจะได้ exempt CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, และ CB2

- ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาโทจะได้ exempt CS2, CM2, CB1


2. University of East Anglia เปิดรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร Actuarial Science ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท

 • BSC Actuarial Science ค่าเรียน 18,000 ปอนด์
 • BSc in Actuarial Sciences (with a year in industry, with a year abroad) ค่าเรียน 18,000 ปอนด์
 • MMath in Actuarial and Data Science ค่าเรียน 18,000 ปอนด์

ลักษณะของหลักสูตร

- นักเรียนสามารถเลือก option ฝึกงาน 1 ปีในบริษัทประกันภัย, ธนาคารของอังกฤษ

- ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีจะได้ exempt CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, และ CB2


3. Heriot-Watt University มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่เปิดสอนหลักสูตร Actuarial Science เปิดรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร Actuarial Science ทั้งระดับ BSc, MSc, และ PhD

 • BSc (Hons) Actuarial Science ค่าเรียน 18,072 ปอนด์
 • MSc Actuarial Science ค่าเรียน 21,016 ปอนด์
 • MSc Actuarial Management ค่าเรียน 21,016 ปอนด์
 • MSc in Actuarial Management with Data Science ค่าเรียน 23,112 ปอนด์
 • PhD Actuarial Science ค่าเรียน 16,743 ปอนด์ (ราคาค่าเรียน 2021)

ลักษณะของหลักสูตร

- Department of Actuarial Mathematics ที่แรกของโลก

- ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีจะได้ exempt CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, CB2 และ SOA Level 1 อัตโนมัติ

- ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาโทจะได้ exempt CP1, CP2, CP3, SP2, SP4, SP5, SP6, SP9 และบางหลักสูตรจะได้ exempt CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, CB2

- นักเรียนสามารถเลือก option ฝึกงาน 1 ปีในสถาบันการเงินใน UK (Industrial Placement)

- นักเรียนมีโอกาสเปลี่ยนไปเรียน BSc Financial Mathematics หรือ BSc Statistical Data Science แทนได้หลังจบปี 1

- ค่าเรียนและค่าครองชีพต่ำ ค่าใช้จ่ายรวมเพียงประมาณ 1.2 – 1.5 ล้านบาทต่อปี


4. University of Kent เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีความโดดเด่นทางด้านนี้

 • BSc (Hons) Actuarial Science ค่าเรียน 18,000 ปอนด์
 • BSc (Hons) Actuarial Science - with a Year in Industry ค่าเรียน 18,000 ปอนด์
 • MSc Actuarial Science ค่าเรียน 21,200 ปอนด์
 • MSc in Applied Actuarial Science ค่าเรียน 21,200 ปอนด์
 • MSc Actuarial Science with an Industrial Placement ค่าเรียน 21,200 ปอนด์
 • International Masters in Applied Actuarial Science (2 year programme) ค่าเรียน 21,200 ปอนด์
 • PhD Actuarial Science ค่าเรียน 17,400 ปอนด์

ลักษณะของหลักสูตร

- นักเรียนสามารถเลือก option ฝึกงาน 1 ปี ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท

- มีหลักสูตร conversion สำหรับน้องๆ ที่จบ mathematics, statistics หรือ economics ก็สามารถเรียนได้

- ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีจะได้ exempt CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, และ CB2

- ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาโทจะได้ exempt CP1, CP2, CP3, SP2, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9

- มีหลักสูตรสองปีสำหรับระดับปริญญาโทที่จบแล้วจะได้รับการ exempt ตั้งแต่ CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, CB2, จนถึง CP1, CP2, CP3, SP2, SP5, SP6, SP7,SP8, SP9

- มีศูนย์ CASRI (the Centre for Actuarial Science, Risk and Investment) ใน SMSAS (School of Mathematics, Statistics and Actuarial Science) สำหรับค้นคว้าวิจัยโดยตรง


5. University of Leicester

 • BSc Mathematics and Actuarial Science ค่าเรียน 21,750 ปอนด์
 • MSc Actuarial Science with Data Analytics ค่าเรียน 21,000 ปอนด์

ลักษณะของหลักสูตร

- ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีจะได้ exempt CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, และ CB2

- ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาโทจะได้ exempt CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, และ CB2 และสามารถเลือกลงวิชาเพิ่มเพื่อให้ผ่าน CP1, CP2, CP3 อีกด้วย


6. Queen Mary University of London

 • BSc in Actuarial Science
 • BSc in Actuarial Science (with Professional Placement or with Year Abroad)

ลักษณะของหลักสูตร

- ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้ exempt CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, และ CB2

- นักเรียนสามารถเลือก option ฝึกงาน 1 ปี หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ในยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย และออสเตรเลีย ที่ร่วมมือกับ  Queen Mary University of London


7. Queen's University Belfast

 • BSc in Actuarial Science and Risk Management ค่าเรียน 17,900 ปอนด์
 • MSc Actuarial Science ค่าเรียน 21,500 ปอนด์

ลักษณะของหลักสูตร

- ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้ exempt CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, และ CB2

- นักเรียนจะได้ฝึกงาน 1 ปีในบริษัทประกันภัย, ธนาคารของอังกฤษ


8. University of Strathclyde

 • MSc in Actuarial Science ค่าเรียน 24,850 ปอนด์

ลักษณะของหลักสูตร

- ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้ exempt CS1, CB2

- นักเรียนสามารถเลือกฝึกงานได้ในเทอมสุดท้าย


9. Swansea University

 • BSc Actuarial Science (including options with a foundation year/year in industry/year abroad) ค่าเรียน 17,900 ปอนด์
 • MSc Actuarial Science ค่าเรียน 22,450 ปอนด์

ลักษณะของหลักสูตร

- ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีจะได้ exempt CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, และ CB2

- ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาโทจะได้ exempt CS1, CS2, CM1


10. University of York ได้รับการจัดอันดับของ Edurank ให้อยู่อันดับที่ 22 ของโลก สาขา Actuarial Science

 • BSc (Hons) Actuarial Science ค่าเรียน 19,600 ปอนด์
 • BSc in Actuarial Science (with a year in industry) ค่าเรียน 19,600 ปอนด์

ลักษณะของหลักสูตร

- ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้ exempt CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, และ CB2

- นักเรียนสามารถเลือก option ฝึกงาน 1 ปี กับบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน, บริษัทตรวจสอบบัญชี ฯ

ด้วยความที่สาขา Actuarial Science ค่อนข้างมีรายละเอียดปลีกย่อยและซับซ้อนนะคะ หากน้องๆ มีข้อสงสัย สามารถสอบถามพี่ๆ Brit Education UK ได้เลย พี่ๆ ยินดีให้คำแนะนำและตอบคำถามทุกข้อสงสัยค่ะ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนร่วมงาน

  ลงทะเบียนที่แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อร่วมงาน หรือติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้ที่ Line ID: @brit-ed, Tel: 02-168-7890 บริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ


ลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูลเรียนต่อ

 • ข้อมูลส่วนตัว

 • หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ