Pre-sessional English Course ในไทย จบแล้วเข้าได้ 43 มหาวิทยาลัย UK

Pre-sessional English Course ในไทย จบแล้วเข้าได้ 43 มหาวิทยาลัย UK
หลักสูตร Pre-sessional English ที่จบแล้วเข้าได้หลายมหาวิทยาลัยจริง ที่แรกของประเทศไทย (เปิดมาแล้ว 6 ปี)  
 • เป็นหลักสูตรที่นักเรียนสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยแล้วจริงๆกว่าร้อยคน
 • อาจารย์ผู้สอนได้รับ Certificate Approve การสอน Pre จากมหาวิทยาลัยใน UK
 • เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทยและมีมหาวิทยาลัย Rank Top 50 ของ UK รับรองผลมากที่สุด เช่น Durham University, university of Bristol
 • เก็บคะแนนไว้ใช้ได้ถึงสองปี เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะเข้ารอบ Sep 2023 และ Jan 2024
 • จบแล้วไม่ต้องสอบ IELTS เข้าเรียนตรีโทเอกได้เลย
  Course Pre-sessional English ของ ทาง BLC   Entry Requirement IELTS 5.5 in all skills (นักเรียนที่คะแนนไม่ถึง สามารถขอสอบ Test ภาษาอังกฤษ (ฟรี) เพื่อวัดผลหรือเรียนปรับพื้นก่อน),   โปรโมชั่น 1. นักเรียนทุน กพ ส่วนลด 5,000 บาท (ชำระเต็ม) 2. ผ่อน 0% 6 เดือนบัตร SCB และ KTB (ไม่ได้ส่วนลด 5,000 บาท)   *โปรโมชั่นดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้   เนื้อหาหลักสูตร
 1. เทคนิคการเรียนในห้องเรียน ฟัง อ่านและการ take note
 2. เทคนิคการเขียน ทำรายงาน การทำข้อสอบ การเขียน Dissertation
 3. เทคนิคการใช้ Reference และการทำ Reference
 4. เทคนิคการทำ Poster Presentation เชิงวิชาการ
เอกสารการสมัครเรียน
 1. Offer Letter ของมหาวิทยาลัยใน UK ที่ต้องการไปเรียนหลักสูตรปริญญาตรี โทหรือเอก
 2. ส่งเอกสารแสดงระดับภาษาอังกฤษ
  • กรณีนักเรียนมีผลสอบภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL, Duolingo, Pearson ฯลฯ)
  • กรณีที่นักเรียนจบจากหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี ให้ส่งเอกสารที่มีระบุว่าจะนักเรียนเรียนหลักสูตร Inter
  • กรณีที่ไม่มีผล สามารถติดต่อทางสถาบันเพื่อเพื่อทำ Test วัดระดับ โดยกรุณาระบุกับเจ้าหน้าที่ว่า ต้องการสอบวัดระดับเพื่อเรียน Pre-sessional English
 3. เงินมัดจำ 5,000 บาท ค่าเรียนที่เหลือ จ่ายเต็มจ่ายภายในวัน Deadline สมัครเรียน
สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูล สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ เวลส์ หรือ นอร์เทิร์นไอร์แลนด์ ติดต่อ info@brit-ielts.com หรือ นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในสก็อตแลนด์ ติดต่อ info@mcducation.org หรือ โทรสอบถามได้ที่ 02-618-7600 รายละเอียดคอร์ส: https://www.hw.ac.uk/study/international/english/portfolio-thailand.htm
  รายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับนักเรียนที่จบหลักสูตร Pre-sessional English ของ BLC เข้าเรียนในปีผ่าน ๆ มา
 1. University of Aberdeen
 2. Aberystwyth University
 3. Aston University
 4. Bangor University
 5. Bournemouth University
 6. University of Bradford
 7. University of Bristol
 8. Brunel University London
 9. University of Chester
 10. Cardiff Metropolitan University
 11. Coventry University
 12. University for the Creative Arts
 13. De Montfort University
 14. University of Dundee
 15. Durham University
 16. Edinburgh Napier University
 17. University of Essex
 18. University of Glasgow
 19. University of Glasgow Caledonian University
 20. The Glasgow School of Art
 21. University of Gloucestershire
 22. University of Greenwich
 23. Heriot-Watt University
 24. University of Hertfordshire
 25. Keele University
 26. Kingston University London
 27. University of Leeds
 28. Leeds Beckett University
 29. University of Leicester
 30. University of Liverpool
 31. University of Northampton
 32. University of Plymouth
 33. Regents University London
 34. University of Reading
 35. Robert Gordon University
 36. University of South Wales
 37. University of Stirling
 38. University of Strathclyde
 39. University of Sunderland
 40. University of Winchester
 41. University of York
    *นักเรียนได้รับสิทธิพิเศษในการสอบ Final exam อันเดียวกับของนักเรียนที่เรียน Pre-sessional English ของมหาวิทยาลัยเอง สำหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ใน List ข้างบน นักเรียนสามารถส่ง Offer และผล IELTS เพื่อให้ทางสถาบันทำการประสานงานกับ Admissions มหาวิทยาลัยได้   รีวิวศิษย์เก่า l Pre-sessional English Course l Heriot - Watt University   Worakarn  Mayakarn (Tod โต๊ด) MSc Financial Engineering and Risk Management, University of Essex ได้ความรู้อะไรจากหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre บ้าง จากการเรียนทำให้รู้ว่าระบบการศึกษาของทาง UK กับ ของไทยเราค่อนข้างต่างกันอยู่มาก คือ ทาง UK เราจะต้องพึ่งตัวเองเป็นส่วนใหญ่ในการเรียน เช่น การหาข้อมูล ทั้งเนื้อหาและวิธีการต่าง ๆ  อาจารย์จะไม่ตอบเราตรง ๆ แต่จะแนะนำให้เราไปหาข้อมูลให้ตรงจุด ซึ่งการเรียน Pre-sessional English ทำให้เราสามารถปรับตัวก่อนที่จะไปเรียนในระดับที่สูงกว่าได้ ความประทับใจของนักเรียนในการเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre ทางด้านความประทับใจที่ได้จากการเรียน คือ เราจะเห็นตัวเองสามารถพัฒนาได้อย่างมาก มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนมากกว่าการเรียนแบบถูกป้อนความรู้อย่างเดียวโดยไม่ขวนขวายเอาอีกอย่างที่รู้สึกชอบมาก คือเราจะพบว่าทักษะทางด้านภาษาของเราพัฒนาได้อย่างเห็นได้ชัดระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน อาจจะเพราะว่าเราจะต้องอ่านข้อมูลจำนวนมากแล้วเขียนเพื่อรายงานประจำสัปดาห์อยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการ discuss กันใน class อีกด้วย นักเรียนจะแนะนำให้เพื่อนเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre หรือไม่ เพราะอะไร ส่วนตัวแล้วถ้าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันแล้วเค้าตัดสินใจมาเรียนต่อที่อังกฤษ ถึงเค้าจะสอบ IELTS ได้ตามเกณฑ์ ผมก็จะแนะนำให้ลองมาเรียน Pre-sessional English ก่อนสัก 6 สัปดาห์ เพื่อเป็นการปรับตัว แต่ควรจะเรียนเป็น course แบบ face-to-face มากกว่าเพราะทำให้เรากระตือรือร้นมากกว่า อีกทั้งการติดต่อกับอาจารย์เราก็สามารถทำได้ง่ายกว่าอีกด้วย   Radchanavee Yamprasonk (Best เบสท์) MSc Information Security, University of Glasgow ได้ความรู้อะไรจากหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre บ้าง ได้รู้วิธีการเขียน paper ภาษาอังกฤษ เพราะคอร์สนี้เน้นการเขียนมากๆ วันนึงเขียนประมาณ 2-3 หน้า ซึ่งทำให้มีสกิลในการเขียนเพิ่มขึ้นมากๆ นอกจากนั้นยังได้พูดคุยกับเพื่อนในห้อง คุยกับอาจารย์ มีการสนทนาภาษาอังกฤษกันทุกวัน สกิลตรงนี้ก็เพิ่มมาด้วยเช่นกัน ความประทับใจของนักเรียนในการเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre
 • ประทับใจมากที่หลักสูตรเปิดสอนที่ไทย เพราะช่วยประหยัดค่ากินค่าอยู่เยอะมาก ๆ
 • อาจารย์เทคแคร์ดี และใส่ใจนักเรียนทุกคน
 • หลักสูตรครบถ้วน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการเขียนคือเน้นมาก ๆ
นักเรียนจะแนะนำให้เพื่อนเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre หรือไม่ เพราะอะไร แนะนำเลย เพราะระยะเวลาเรียนสั้น จึงเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือคนที่ต้องทำงานไปด้วย และที่สำคัญเลยคือเหมาะกับน้องที่อยากเรียนจบเร็ว ๆ เพื่อเอาผลไปยื่นกับมหาวิทยาลัย     Tassawan Pitaksakorn (จีจี้) LLM International Law, University of Strathclyde   ได้ความรู้อะไรจากหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre บ้าง เนื่องจากคอร์สนี้รวบรวมไว้ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้เราได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะทักษะในการเขียนที่เน้นสำหรับใช้ได้จริง ในคลาสเราจะได้รับงาน การบ้านที่ช่วยฝึกทักษะด้านการอ่าน และเขียนทุกอาทิตย์ ซึ่งงานเขียนนี้ไม่ได้เหมือนการสอบใน IELTS แต่จะเป็นการเขียนแบบที่เราจะเจอเมื่อต้องทำ dissertation ตอนป.โท นี่จึงเสมือนเป็นก้าวแรกของเราก่อนเริ่มเรียนจริง ช่วยให้เราได้ลองฝึกทำ Research ต่าง ๆ ไปพร้อมกับเพิ่มทักษะทางภาษาโดยมีอาจารย์คอยให้คำชี้แนะ แก้ไข เพื่อให้เราพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง ความประทับใจของนักเรียนในการเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre อาจารย์ทุกคนใจดีมาก บางท่านอาจจะดูเหมือนดุ แต่จริง ๆ ใจดีมาก ๆ คอยช่วยแก้ไข ให้คำแนะนำ เวลามีข้อสงสัยเราสามารถไปถาม ขอความช่วยเหลือได้เสมอ ไม่ว่าทักษะทางภาษาเราจะอยู่ในระดับไหน อาจารย์ทุกคนก็คอยช่วยเหลือตลอดอย่างใจเย็น ไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิด พูดผิด เพราะจะไม่มีใครว่าเลย แต่จะคอยช่วยแก้ไข และแนะนำตลอด นอกจากนี้การมาเรียนที่นี่ทำให้เราได้เจอเพื่อนที่สนใจจะไปเรียนต่อด้วยกัน จากหลากหลายสาขา อายุ เพศ ซึ่งทุกคนก็คอยช่วยเหลือกันและกัน สุดท้ายที่ชอบมากคือทุกคนที่ BRIT ใจดีมาก ทั้งพี่ ๆ อาจารย์ คนอื่นที่ไม่ได้สอนเรา อาจารย์เรา คือดีมาก flexible สุด ๆ มีอะไรปรึกษาได้ อย่างช่วงที่เรียนมีปัญหาเรื่องเวลาการมาเรียน วันสอบก็สามารถปรึกษาหาทางแก้ไขได้ มีเอกสารให้ปริ๊นก็บอกพี่ ๆ หรืออยากรู้เรื่องที่เรียนก็สอบถามได้ตลอด นักเรียนจะแนะนำให้เพื่อนเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre หรือไม่ เพราะอะไร เราแนะนำมาก ๆ เพราะเกือบทุกคนน่าจะจำเป็นต้องเรียน Pre-sessional อยู่แล้ว คนที่ทักษะทางภาษาค่อนข้างดีก็มาเรียนได้ ได้เจอเพื่อน ๆ และพัฒนาทักษะ คนที่ทักษะยังไม่ค่อยดีมาก ยังไม่มีความมั่นใจยิ่งเหมาะ เพราะเราเรียนในไทย ถ้ามีปัญหานักเรียนในชั้นยังสื่อสารด้วยกันรู้เรื่อง โดยไม่ต้องกลัวว่าทักษะจะไม่พัฒนาเพราะอาจารย์จะให้เน้นใช้ภาษาอังกฤษล้วน แต่ถ้านึกไม่ออกก็ให้เพื่อนช่วยได้ ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่ได้แพงเลย เมื่อคิดว่าหากไปเรียนที่อังกฤษเราต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร และปัจจัยอื่น ๆ อีก ทั้งยังสามารถใช้แทน IELTS ได้ด้วย รีวิวศิษย์เก่า | Pre-sessional English Course | Heriot - Watt University Alumni Review (mcducation.org) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียน ติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้ที่ Line ID: @brit-ed Tel: 02-168-7890, หรือลงทะเบียนที่แบบฟอร์มด้านล่างบริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนตัว

 • หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ