9 อาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงใน UK!

9 อาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงใน UK!

ไหนใครอยากไปทำงานต่อที่ประเทศอังกฤษบ้าง?   วันนี้พี่ ๆ BRIT - Ed ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละอาชีพที่เป็นที่ต้องการในประเทศอังกฤษพร้อมมีรายได้บอกประกอบการตัดสินใจด้วย

น้อง ๆ ที่อยากทำงานที่ต่างประเทศหรือสนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษสามารถดูไว้ประกอบการตัดสินใจกันได้เลยไม่ว่าเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตหาประสบการณ์ในต่างแดนหรือไปท่องเที่ยว แต่ประเด็นหลักก็คงจะไม่พ้นเพื่อนำวุฒิมาประกอบอาชีพ และถ้ามีโอกาสคงอยากจะได้ทำงานต่อในต่างประเทศเช่นกัน แล้วน้องๆ ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีงานไหนที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานใน UK

สำหรับอาชีพที่เป็นที่ต้องการนั้นคือบทบาทหน้าที่ของแรงงานที่องค์กรหรือบริษัทต้องการมากที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจหรือสถานการณ์โลก ยิ่งจบจากสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากเท่าไหร่ ก็มียิ่งมีโอกาสได้งานทำสูงขึ้นเท่านั้น

วันนี้พี่ ๆ BRIT - Ed จะมาแนะนำ 9 อาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงใน UK พร้อมรายได้เฉลี่ยต่อปี มาดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้าง

อาชีพที่ 1 โปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Programmers and Software Developers)

สหราชอาณาจักรพร้อมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กำลังมีปัญหากับช่องว่างด้านทักษะทางดิจิทัลในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนา ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่มีทักษะด้านไอที และการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นเป็นที่ต้องการอย่างสูง ดังนั้นถ้าเพื่อน ๆ มีความสนใจหรือความถนัดด้านเทคโนโลยีแล้วเลือกจะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ก็จะเท่ากับว่าเพื่อน ๆ จะเป็นที่ต้องการของทั้งในตลาดแรงงาน UK และตลาดแรงงานโลกเลยทีเดียว

รายได้เฉลี่ยต่อปี: 46,452 ปอนด์/ 2,060,345.94 บาท*


 

อาชีพที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Specialists)

การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เป็นอีกหนึ่งงานที่มีความต้องการมากที่สุดในสหราชอาณาจักรเพราะด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมักจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือประชาชนเอาไว้ ดังนั้นอาชีพนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้บริษัทเอกชนและองค์กรของรัฐรักษาข้อมูลสาธารณะที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมอาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการและมีรายได้ที่สูงในตลาดแรงงานของ UK

รายได้เฉลี่ยต่อปี: 50,600 ปอนด์/ 2,244,327.58 บาท*


 

อาชีพที่ 3 ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ (Health Services and Residential Care)

งานด้านบริการสุขภาพเองก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการสูง เพราะหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสหราชอาณาจักรกำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายสุขภาพ รวมถึงการอุบัติของโรคใหม่ ๆ ดังนั้นจึงต้องมีบุคลากรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อน ๆ ที่เรียนจบสายสุขภาพ มีใจรักงานบริการและมีความเอาใจใส่เหมาะกับงานนี้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารและงานพยาบาลที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากและมีรายได้ที่ดีอีกด้วย

รายได้เฉลี่ยต่อปี (พยาบาล): 35,232 ปอนด์/ 1,562,690.70 บาท*

รายได้เฉลี่ยต่อปี (ผู้ดูแลระบบการดูแลสุขภาพ): 40,404 ปอนด์/ 1,791,913.72 บาท*


 

อาชีพที่ 4 สถาปนิก (Architects)

เพื่อน ๆ อาจจะนึกไม่ถึงกับอาชีพนี้แต่อาชีพที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนั้นยังเป็นที่ต้องการอย่างมากในสหราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในหลากหลายเช่น คณิตศาสตร์, วิศวกรรม, ความคิดสร้างสรรค์, การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม และด้วยระยะเวลาในการเรียนที่ต้องใช้เวลาจึงเป็นที่ต้องการมากและรายได้ก็มากตามเช่นกัน

รายได้เฉลี่ยต่อปี: 55,104 ปอนด์/ 2,444,099.35 บาท*


 

อาชีพที่ 5 นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designers)

งานกราฟิกไม่ว่าจะเป็นโลโก้, แบนเนอร์, เว็บไซต์, บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงมีความสำคัญอย่างมากตั้งแต่รูปแบบธุรกิจเดิมที่มีหน้าร้านจนมาถึงในปัจจุบันที่มาเน้นการค้าขายออนไลน์ที่โลกของการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รูปภาพและวิชวลเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ นักออกแบบกราฟิกจึงเป็นอาชีพสำคัญที่ทุกองค์กรยังต้องการตัว รวมถึงยังมีรายได้ที่ดีแม้จะฐานรายได้เริ่มต้นอาจจะดูต่ำกว่าสาขาอื่นซักหน่อยแต่สามารถเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วตามประสบการณ์

รายได้เฉลี่ยต่อปี: 26,100 ปอนด์/ 1,157,647.23 บาท*


 

อาชีพที่ 6 นักวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Scientists)

เพื่อน ๆ อาจสงสัยว่างานนี้เกี่ยวกับอะไร วิทยาศาสตร์ทางกายภาพนั้นเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งตรงข้ามกับชีวภาพที่คือศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ดังนั้นสายงานนี้ก็จะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซและเหมืองแร่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความยั่งยืน พร้อมโอกาสในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาที่สหราชอาณาจักรกำลังเผชิญอยู่ก็คือ การขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะเหมาะสมที่สามารถเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ สิ่งนี้ทำให้บทบาทด้านวิทยาศาสตร์กายภาพกลายเป็นงานที่มีความต้องการสูงในสหราชอาณาจักรและยังมีรายได้สูงอีกด้วย

 รายได้เฉลี่ยต่อปี: 47,971 ปอนด์/ 2,127,720.13 บาท*


 

อาชีพที่ 7 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Director)

งานในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ก็ยังเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมและองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะตำแหน่งอำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องเป็นผู้นำทีมผู้บริหารในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยรับผิดชอบรายการงานประจำวันที่ทำให้บริษัทดำเนินต่อไป เช่น การจ้างพนักงาน การจัดการปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการดูแลให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดีในขณะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงาน บริษัทหลายแห่งทั่วสหราชอาณาจักรกำลังมองหาผู้จัดการเฉพาะด้านเพื่อดูแลแผนกทรัพยากรบุคคลและเป็นตำแหน่งที่รายได้สูงอีกด้วย

รายได้เฉลี่ยต่อปี: 77,754 ปอนด์/ 3,448,724.24 บาท*


 

อาชีพที่ 8 นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)

อาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจมีความสำคัญและความต้องการในอุตสาหกรรมเพราะปัจจุบันมีธุรกิจ SMEs หรือ Start-up ใหม่ ๆ เยอะและเป็นการทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ต้องช่วยปรับปรุงความลื่นไหลของการทำงาน ระบบ และกระบวนการต่าง ๆ  ต้องทำการวิจัย วิเคราะห์ผลลัพธ์ และสร้างวิธีแก้ปัญหาทางธุรกิจและทำให้บริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นอาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการในสหราชอาณาจักรอย่างมาก

รายได้เฉลี่ยต่อปี: 44,568 ปอนด์/ 1,976,782.44 บาท*


 

อาชีพที่ 9 อาจารย์มหาวิทยาลัย (University Professor)

สหราชอาณาจักรเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลก ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ตำแหน่งศาสตราจารย์จะเป็นที่ต้องการสูง หลังจากเพื่อน ๆ ที่ไปเรียนผ่านการศึกษาเฉพาะทางมาหลายปี ก็สามารถเป็นผู้สมัครเป็นอาจารย์ถ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้และอีกทั้งรายได้ก็ยังดีอีกด้วย

รายได้เฉลี่ยต่อปี: 74,329 ปอนด์/ 3,296,810.76 บาท*

*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21/6/2566*

 

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อใน UK สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียน

ติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้ที่ Line ID: @brit-ed

Tel: 02-168-7890, หรือลงทะเบียนที่แบบฟอร์มด้านล่างบริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ

ลงทะเบียนสอบถามเพิ่มเติม

  • ข้อมูลส่วนตัว