ฟรี! IELTS INTENSIVE 4 SKILLS WORKSHOP – JAN 15

ทางสถาบัน BLC เราจะมีจัด IELTS workshop ฟรี! ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ทั้ง 4 ทักษะของ IELTS – การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง Workshop
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 12:00 น.
คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม