Business Day งานเรียนต่อ Business มหาวิทยาลัยใน UK

Business Day งานเรียนต่อ Business มหาวิทยาลัยใน UK
“ไม่ได้จบ Business แต่อยากเรียน Business ต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนเลือกสาขาและมหาวิทยาลัย”

Date: Saturday, 13 July 2024

Time: 14:00 – 16:00 น.
Location: BRIT Language Centre (BTS Nana ทางออก 3)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

จบวิศวะ เรียนต่อด้านอื่นๆ สาขาไหนได้บ้าง ?

เรื่องการย้ายสายอาจปัญหาหวั่นไหวของชาววิศวะในการเลือกมหาวิทยาลัยใน UKโดยเฉพาะสำหรับน้องๆที่อยากต่อยอดความรู้ในสาขาอื่นหรือ