24 Business School ของ UK ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Triple Accreditation

Business School สุดเจ๋งใน UK กับ Accreditation ที่ไม่ใช่แค่ 1 แต่ได้ถึง 3!
Triple Accreditation Business Schools ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจของโลก 3 แห่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเราจะได้เห็นกันง่าย ๆ เพราะมีมหาวิทยาลัยแค่เพียง 1% จากทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับการรับรองนี้