เริ่มต้นธุรกิจให้ถูกหลักกับคอร์ส Entrepreneurship ในอังกฤษ

6 หลักสูตร! เริ่มต้นธุรกิจให้ถูกหลักกับคอร์ส Entrepreneurship ในอังกฤษ
พี่ๆ BRIT – Ed ได้รวบรวมหลักสูตร ป.โท สาขาของมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียง และโดดเด่นทั้งหมด 6 มหาวิทยาลัยไว้ให้น้องๆ ที่อยากเป็นผู้ประกอบการตามนี้เลย