ทุนเรียนต่อ University of Surrey สูงสุด 218,000 บาท จำนวน 3 ทุน

พิเศษ! สำหรับน้องๆ  BRIT – Ed สมัครเรียนต่อ ป.โท มหาวิทยาลัย Surrey รอบ February 2024 นี้!
รับทุนการศึกษามูลค่าถึง 5,000 ปอนด์ จำนวน 3 ทุน
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รีวิวหลักสูตร Logistics and Supply Chain Management ที่ University of Surrey

Logistics and Supply Chain, Project Management, Operations Management เพราะเป็นสาขาที่สนใจและตั้งใจที่จะไปเรียนอยู่แล้ว อาจารย์มีความเป็นกันเอง วิธีการสอนเข้าใจง่าย และได้ลองค้นคว้ารวมถึงงานกลุ่มเอง ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น