19 มหาวิทยาลัย ใน UK ที่ไม่ต้องใช้ IELTS

ยื่นใบสมัครยังทันกับ 18 มหาวิทยาลัยไม่ง้อ IELTS
น้องๆ ที่จบปริญญาตรีหลักสูตร International Program มหาวิทยาลัยที่ UK อนุญาตให้น้องๆ ที่จบปริญญาตรีหลักสูตร International Program ไม่ต้องยื่นคะแนน IELTS

Pre-Departure UEA Day

เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียน University of East Anglia (UEA)
วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2021
เวลา 13:30 – 15.30 น.
สถานที่ BRIT-Education UK, อาคารเทรนดี้ ชั้น 2 สุขุมวิทซอย 13 (BTS Nana)