International Student Day

สำหรับน้องๆที่ถือ offer จากมหาวิทยาลัย Liverpool ในปี 2020/2021 ทางมหาวิทยาลัยได้งานเพื่อต้อนรับน้องที่อยากได้ข้อมูลมากขึ้นหรือไขข้อสงสัยกับเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัย Liverpool ในปีนี้

อยากเรียนหมอ ที่มหาวิทยาลัย Brunel มีทุน

ข่าวดีสำหรับน้องๆที่อยากเรียนหมอที่ประทศอังกฤษมหาวิทยาลัย Brunel ลอนดอน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวน 30,000 ปอนด์ เป็นจำนวน 10 ทุน ตลอดระยะการเรียน 5 ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นปีละ 6,000 ปอนด์