SOP Workshop and IELTS Tips – Sat 3 August 2024

SOP Workshop & IELTS TIPs
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS แนวข้อสอบ IELTS
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มเตรียมเอกสาร เทคนิคการเลือกมหาวิทยาลัย
การเตรียมเอกสารสมัครเรียน Timeline ในการสมัครเรียน
พร้อมเทคนิคการเขียน SOP สิ่งที่ควรและไม่ควรเขียนใน SOP
วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2024
เวลา 11:00 -13:00 น.
Location: Online via zoom

กิจกรรมเตรียมตัวเรียนต่อ UK

กิจกรรมเตรียมตัวเรียนต่อ UK
ชวนน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อ UK มาเตรียมความพร้อมกัน!
SOP Workshop, UG day, IELTS Tips
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2023
เวลา 11:00 – 13:00 น.
BRIT Language Centre, อาคารเทรนดี้ ชั้น 2, สุขุมวิท 13 (BTS นานา ทางออก 3)