21 มหาวิทยาลัย ใน UK ที่ไม่ต้องใช้ IELTS

ยื่นใบสมัครยังทันกับ 21 มหาวิทยาลัยไม่ง้อ IELTS
น้องๆ ที่จบปริญญาตรีหลักสูตร International Program มหาวิทยาลัยที่ UK อนุญาตให้น้องๆ ที่จบปริญญาตรีหลักสูตร International Program ไม่ต้องยื่นคะแนน IELTS

กิจกรรมเตรียมตัวเรียนต่อ UK

กิจกรรมเตรียมตัวเรียนต่อ UK
ชวนน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อ UK มาเตรียมความพร้อมกัน!
SOP Workshop, UG day, IELTS Tips
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2023
เวลา 11:00 – 13:00 น.
BRIT Language Centre, อาคารเทรนดี้ ชั้น 2, สุขุมวิท 13 (BTS นานา ทางออก 3)