เรียนต่อ UCL มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดใน London และอันดับ 3 ของอังกฤษ รองจาก Oxford และ Cambridge

รีวิวเรียนต่อ UCL Foundation

Q: แนะนำตัวหน่อย ชื่ออะไร
Q: หลักสูตร UCL foundation course คืออะไร
Q: foundation course เรียนเกี่ยวกับอะไร
Q: ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
Q: บรรยากาศการเรียน foundation course เป็นยังไง
Q: ตึกที่เราเรียน foundation course มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง…