ส่อง12 ยูเด่น Digital Media ใน UK

ส่อง12 ยูเด่น Digital Media ใน UK

เรียนต่อ Digital Media ใน UK กัน!

Digital Media เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้วยเทคโนโลยี รวมไปถึงการเรียนในด้านการออกเเบบ กราฟฟิกสำหรับสื่อดิจิตอล การถ่ายภาพสื่อ การใช้งานบนเว็บไซต์ การทำ Content สำหรับสื่อโฆษณา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่สำคัญต่อการพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ จากระบบใหม่ เช่น WordPress เป็นต้น

ในปัจจุบันบริษัทอีกมากมายยังต้องการบุคลากรที่จบในสาขานี้เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น  Content creator, Copywriter, Digital marketer, Digital media editor, PR officer, Producer, Social media manager เป็นต้น

พี่ๆ BRIT-Ed อยากแนะนำสาขา Digital Media และมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียงในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้กับน้องๆ ที่สนใจไปเรียนต่อให้ได้เลือกศึกษากันนะคะ

1. Birkbeck University of London เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่ม University of London ที่มีการเรียนการสอนในช่วงเย็น โดย Digital Media เป็นหนึ่งในสาขาของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ติดอันดับ 101-150 ในระดับโลก หลักสูตรของที่นี่ครอบคลุมทั้งการผลิดสื่อให้มีคุณภาพ สื่อกับสังคม รวมทั้งด้านธุรกิจ

ค่าเรียน: ปริญญาตรี £14560 (per year) ระดับปริญญาโท £16380

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • BA Film and Screen Media
 • BA Digital Culture and Media
 • BA Arts and Media Management
 • MA Digital Media Management
 • MA Digital Media Design
 • MA Digital Media Culture
 • MA Web Design and Development
 • MA Film and Screen Media

2. Birmingham City University

School of Media ของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอดเยี่ยมในการผลิตสื่อ โดยมุ่งเน้นที่การทำให้ผู้เรียนพร้อมในอุตสาหกรรม หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ โดยเฉพาะน้องๆ ที่อยากทำงานสายข่าว ที่นี่มี HuffPost Center for Journalism หรือ ศูนย์วารสารศาสตร์ HuffPost ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานในห้องข่าวสด และวิธีเสนอข่าวผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ

ค่าเรียน: ปริญญาตรี £13,500 (per year), ปริญญาโท £16,300

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • BA Media Production
 • BA Media and Communication
 • BA Journalism
 • BA Public Relations and Media
 • MA Multiplatform and Mobile Journalism
 • MA Media and Cultural Studies
 • MA Media Production

3. De Montfort University

Media School ของที่นี่เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่หลากหลายในระดับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลายหลักสูตรของที่นี่ได้รับความร่วมมือจาก Channel 4, Screen Skills และ Phoenix Film และ Digital Media Center ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการสอนใน Creative Technology Studios ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครันสำหรับการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ

ค่าเรียน: ปริญญาตรี £14,750 (per year), ปริญญาโท £ 15,600

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • MSc/MA Creative Technologies
 • MA International Film Production
 • MA Investigative Journalism
 • BA Journalism
 • BA Media and Communication
 • BSc Media Production
 • BA Film Studies

4. University of Leeds

หลักสูตร Digital Media มีคอร์สให้เลือกหลากหลาย ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฏีและปฎิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างรอบด้านในเรื่องของสื่อดิจิทัล และ Interactive Media มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมหาวิทยาลัยยังติดอันดับ 4 ด้าน Communication & Media Studies จากการจัดอันดับของ The complete university guides อีกด้วย

ค่าเรียน: ปริญญาตรี £20,750 (per year), ระดับปริญญาโท £23,000

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • BA Communication and Media
 • BA Digital Media
 • BA Film, Photography and Media
 • MA Advertising and Design
 • MA Communication and Media
 • MA Digital Design Futures
 • MA Film, Photography and Media
 • MA Media Industries
 • MA New Media
 • MA Promotional Media

5. University of Leicester

เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 30 ใน UK จากการจัดอันดับของ Guardian University หลักสูตรมีทั้งความเชื่อมโยงของสื่อกับสังคม และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านดิจิทัล

ค่าเรียน: ปริญญาตรี £17,500 (per year), ปริญญาโท £19,000

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • BA Media and Communication
 • BA Media, Society and Culture
 • BA Film and Media Studies
 • BSc Creative Computing
 • BA Film Studies
 • MA Media, Culture and Society
 • MA Digital Media and Society
 • MA Global Media and Communication
 • MA Media and Public Relations
 • MA Media, Gender and Social Justice
 • MA Media and Advertising

6. Loughborough University

เป็นมหาวิทยาลัยที่ติด อันดับ 1 ด้าน Communication & Media Studies จากการจัดอันดับของ The complete university guides หลักสูตรจัดทำขึ้นโดยทีมนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ผ่านการสอนและการเรียนรู้ประยุกต์ที่มีข้อมูลการวิจัย เน้นด้านการวิเคราะห์สื่อ การสื่อสาร วัฒนธรรมดิจิทัล การสื่อสารทางการเมือง และทฤษฎีสื่อ

ค่าเรียน: ปริญญาตรี £20,750 (per year), ระดับปริญญาโท £20,800

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • BSc Media and Communication
 • MA Digital Media and Society
 • MA Global Media and Cultural Industries
 • MA Social Media and Political Communication

7. University of Northampton

หลักสูตร Media ของ Northampton เน้นการผลิตสื่อ โดยมีทั้งด้านวิชาการ และด้านเทคนิคของการผลิตสื่อ เช่น การผลิตเสียงและวิดีโอ การสื่อสารทางโทรทัศน์และวิดีโอ การผลิตสตูดิโอบันทึก การตัดต่อ และหลังการผลิต และการผลิตมัลติมีเดีย เป็นต้น

ค่าเรียน: ปริญญาตรี £14,000 (per year)

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • BA Creative Film, Television and Digital Media Production
 • BA Film and Screen Studies
 • BA Advertising & Digital Marketing

8. University of Sheffield

University of Sheffield ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม World’s top 100 University จาก QS World University Rankings และ ติดอันดับ 3 ด้าน Communication & Media Studies จากการจัดอันดับของ The complete university guides

ค่าเรียน: ปริญญาตรี £22,520 (per year), ระดับปริญญาโท £20,400

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • BA Digital Media and Society
 • MA Digital Culture and Communication
 • MA Digital Media and Society

9. SOAS University of London

หลักสูตร Media ที่นี่เน้นถึงบทบาทของสื่อมวลชน และสื่อดิจิทัลทั่วโลก โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มคนในสังคม รวมถึงสื่อกับการเมือง โดยที่นี่เขามีการจัดตั้ง Centre for Global Media and Communications ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยในด้านนี้โดยตรง

ค่าเรียน: ปริญญาโท £23,400

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • MA Global Media and Communications
 • MA Media in Development

10. Swansea University

การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนี้มีทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติของสื่อ ภาพยนตร์ วารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยติดอันดับ 8 ด้าน Communication & Media Studies จากการจัดอันดับของ The complete university guides อีกด้วย

ค่าเรียน: ปริญญาตรี £15,850 (per year), ปริญญาโท £ 16,650

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • BA Media and Communication
 • MA Digital Media
 • MA Communication, Media Practice and Public Relations
 • MA International Journalism

11. University for the Creative Arts

หลักสูตรของที่นี่มีตั้งแต่สื่อดั้งเดิมไปจนถึงสื่อดิจิทัล โดยเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยุ นิตยสาร การทำข่าว หรือทำให้แบรนด์ต่างๆ น่าสนใจบนโซเชียลมีเดีย ทางมหาวิทยาลัยมี พันธมิตรกับผู้ผลิตสื่อต่างๆ เอเจนซี่โฆษณา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริงๆ และมีทักษะแบบมืออาชีพ ทั้งนี้ UCA ยังติดอันดับที่ 5 ด้าน Journalism, Publishing and PR ของ UK จากการจัดอันดับของ Guardian University Guide

ค่าเรียน: ปริญญาตรี £16,950 (per year), ปริญญาโท £17,500

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • BA/BSc Advertising
 • BA/BSc Digital Marketing & Social Media
 • BA Television & Media Production
 • MA Digital Media

12. University of Warwick

หลักสูตรนี้รวมการวิจัยของการผลิตภัณฑ์สื่อ เนื้อหา และเทคโนโลยีระดับโลกเข้ากับทักษะเชิงสร้างสรรค์ที่จำเป็น บทบาทของสื่อ การพัฒนาการควบคุมดูแลสื่อ การสื่อสาร วัฒนธรรม การเมือง อำนาจ ธุรกิจ การตลาด และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยยังติดอันดับ 12 ด้าน Communication & Media Studies จากการจัดอันดับของ The complete university guides

ค่าเรียน: ปริญญาตรี £22,280 (per year), ปริญญาโท £24,696

วิชาที่ให้เลือกเรียน

 • BA Media and Creative Industries
 • MA Global Media and Communication
 • MA Creative and Media Enterprises
 • MA Digital Media and Culture

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนสาขา Digital Media รับคำแนะนำจากพี่ๆ BRIT-Ed โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยนะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียน

ติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้ที่ Line ID: @brit-ed Tel: 02-168-7890, หรือลงทะเบียนที่แบบฟอร์มด้านล่างบริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ

ลงทะเบียนร่วมงาน

 • ข้อมูลส่วนตัว

 • หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ