เรียน Pre-sessional English ที่ประเทศไทย เข้า Durham University ได้ทั้งปีนี้-ปีหน้า

เรียน Pre-sessional English ที่ประเทศไทย เข้า Durham University ได้ทั้งปีนี้-ปีหน้า

เรียน Pre-sessional English ที่ประเทศไทย เข้า Durham University ได้ทั้งปีนี้-ปีหน้า

เป็นหลักสูตรที่นักเรียนสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยแล้วจริงๆกว่าร้อยคน อาจารย์ผู้สอนได้รับ Certificate Approve การสอน Pre จากมหาวิทยาลัยใน UK เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทยและมีมหาวิทยาลัย Rank Top 50 ของ UK รับรองผลมากที่สุด ไม่ต้องกังวลใจเรื่อง COVID-19 และไม่ต้องเรียน Online เก็บคะแนนไว้ใช้ได้ถึงสองปี เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะเข้ารอบ Sep 2024 และ Jan 2025 จบแล้วไม่ต้องสอบ IELTS เข้าเรียนตรีโทเอกได้เลย

ตัวอย่าง Requirement การเข้าเรียน Pre-sessional English สำหรับ Durham ที่ประเทศไทย ในคอร์สยอดฮิต (หลักสูตรนอกเหนือจากนี้ โปรดติดต่อ Line: @brit-ed) Overall IELTS Score Listening Speaking Reading Writing
MSc Business Analytics 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Data Science 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Scientific Computing and Data 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Civil Engineering 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Electrical Engineering 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Mechanical Engineering 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
LLM Inter Trade and Commercial Law 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5
LLM Corporate Law 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5
LLM International Law and Governance 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5
MSc Criminology and Criminal Justice 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Defence, Dev and Diplomacy 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Global Politics 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc IR 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MBA 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Accounting 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Economics 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Environmental Economics 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Experimental Economics 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Public Economics 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Finance 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Finance (Accounting and Finance) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Finance (Corporate Finance) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Finance (Economics and Finance) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Finance (Finance and Investment) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Finance (Inter Banking and Finance) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Management 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Management (Entrepreneurship) 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Management (Finance) 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Management (HRM) 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Management (International Business) 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Management (Supply Chain Logistics) 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Marketing 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Behavioral Science 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Cognitive Neuroscience 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc Psychology 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
MSc TESOL 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5
MSc Applied Linguistics for TESOL 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5

หลักสูตร Pre-sessional English ที่จบแล้วเข้าได้หลายมหาวิทยาลัยจริง ที่แรกของประเทศไทย (เปิดมาแล้ว 7 ปี)

 • เป็นหลักสูตรที่นักเรียนสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยแล้วจริงๆกว่าร้อยคน
 • อาจารย์ผู้สอนได้รับ Certificate Approve การสอน Pre จากมหาวิทยาลัยใน UK
 • เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทยและมีมหาวิทยาลัย Rank Top 50 ของ UK รับรองผลมากที่สุด
 • ไม่ต้องกังวลใจเรื่อง COVID-19 และไม่ต้องเรียน Online
 • เก็บคะแนนไว้ใช้ได้ถึงสองปี เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะเข้ารอบ Sep 2024 และ Jan 2025
 • จบแล้วไม่ต้องสอบ IELTS เข้าเรียนตรีโทเอกได้เลย
Entry Requirement IELTS 5.5 in all skills (นักเรียนที่คะแนนไม่ถึง สามารถขอสอบ Test ภาษาอังกฤษ (ฟรี) เพื่อวัดผลหรือเรียนปรับพื้นก่อน) *นักเรียนที่มาจากหลักสูตร 2+2 หรือ 4+1 ที่มาจาก Partner institute จะได้ลดค่าเรียน 10,000 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

 1. เทคนิคการเรียนในห้องเรียน ฟัง อ่านและการ take note
 2. เทคนิคการเขียน ทำรายงาน การทำข้อสอบ การเขียน Dissertation
 3. เทคนิคการใช้ Reference และการทำ Reference
 4. เทคนิคการทำ Poster Presentation เชิงวิชาการ
เอกสารการสมัครเรียน
 1. Offer Letter ของมหาวิทยาลัยใน UK ที่ต้องการไปเรียนหลักสูตรปริญญาตรี โทหรือเอก
 2. ส่งเอกสารแสดงระดับภาษาอังกฤษ
  • กรณีนักเรียนมีผลสอบภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL, Duolingo, Pearson ฯลฯ)
  • กรณีที่นักเรียนจบจากหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี ให้ส่งเอกสารที่มีระบุว่าจะนักเรียนเรียนหลักสูตร Inter
  • กรณีที่ไม่มีผล สามารถติดต่อทางสถาบันเพื่อเพื่อทำ Test วัดระดับ โดยกรุณาระบุกับเจ้าหน้าที่ว่า ต้องการสอบวัดระดับเพื่อเรียน Pre-sessional English
 3. เงินมัดจำ 5,000 บาท ค่าเรียนที่เหลือ จ่ายเต็มจ่ายภายในวัน Deadline
การสมัครเรียน: "ลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูล" ที่ช่องด้านล่างสุด หรือทักไลน์ @brit-ed เพิ่มเพื่อน รีวิวศิษย์เก่า l Pre-sessional English Course    Worakarn  Mayakarn (Tod โต๊ด) MSc Financial Engineering and Risk Management, University of Essex ได้ความรู้อะไรจากหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre บ้าง จากการเรียนทำให้รู้ว่าระบบการศึกษาของทาง UK กับ ของไทยเราค่อนข้างต่างกันอยู่มาก คือ ทาง UK เราจะต้องพึ่งตัวเองเป็นส่วนใหญ่ในการเรียน เช่น การหาข้อมูล ทั้งเนื้อหาและวิธีการต่าง ๆ  อาจารย์จะไม่ตอบเราตรง ๆ แต่จะแนะนำให้เราไปหาข้อมูลให้ตรงจุด ซึ่งการเรียน Pre-sessional English ทำให้เราสามารถปรับตัวก่อนที่จะไปเรียนในระดับที่สูงกว่าได้ ความประทับใจของนักเรียนในการเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre ทางด้านความประทับใจที่ได้จากการเรียน คือ เราจะเห็นตัวเองสามารถพัฒนาได้อย่างมาก มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนมากกว่าการเรียนแบบถูกป้อนความรู้อย่างเดียวโดยไม่ขวนขวายเอาอีกอย่างที่รู้สึกชอบมาก คือเราจะพบว่าทักษะทางด้านภาษาของเราพัฒนาได้อย่างเห็นได้ชัดระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน อาจจะเพราะว่าเราจะต้องอ่านข้อมูลจำนวนมากแล้วเขียนเพื่อรายงานประจำสัปดาห์อยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการ discuss กันใน class อีกด้วย นักเรียนจะแนะนำให้เพื่อนเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre หรือไม่ เพราะอะไร ส่วนตัวแล้วถ้าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันแล้วเค้าตัดสินใจมาเรียนต่อที่อังกฤษ ถึงเค้าจะสอบ IELTS ได้ตามเกณฑ์ ผมก็จะแนะนำให้ลองมาเรียน Pre-sessional English ก่อนสัก 6 สัปดาห์ เพื่อเป็นการปรับตัว แต่ควรจะเรียนเป็น course แบบ face-to-face มากกว่าเพราะทำให้เรากระตือรือร้นมากกว่า อีกทั้งการติดต่อกับอาจารย์เราก็สามารถทำได้ง่ายกว่าอีกด้วย   Radchanavee Yamprasonk (Best เบสท์) MSc Information Security, University of Glasgow ได้ความรู้อะไรจากหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre บ้าง ได้รู้วิธีการเขียน paper ภาษาอังกฤษ เพราะคอร์สนี้เน้นการเขียนมากๆ วันนึงเขียนประมาณ 2-3 หน้า ซึ่งทำให้มีสกิลในการเขียนเพิ่มขึ้นมากๆ นอกจากนั้นยังได้พูดคุยกับเพื่อนในห้อง คุยกับอาจารย์ มีการสนทนาภาษาอังกฤษกันทุกวัน สกิลตรงนี้ก็เพิ่มมาด้วยเช่นกัน ความประทับใจของนักเรียนในการเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre
 • ประทับใจมากที่หลักสูตรเปิดสอนที่ไทย เพราะช่วยประหยัดค่ากินค่าอยู่เยอะมาก ๆ
 • อาจารย์เทคแคร์ดี และใส่ใจนักเรียนทุกคน
 • หลักสูตรครบถ้วน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการเขียนคือเน้นมาก ๆ
นักเรียนจะแนะนำให้เพื่อนเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre หรือไม่ เพราะอะไร แนะนำเลย เพราะระยะเวลาเรียนสั้น จึงเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือคนที่ต้องทำงานไปด้วย และที่สำคัญเลยคือเหมาะกับน้องที่อยากเรียนจบเร็ว ๆ เพื่อเอาผลไปยื่นกับมหาวิทยาลัย     Tassawan Pitaksakorn (จีจี้) LLM International Law, University of Strathclyde ได้ความรู้อะไรจากหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre บ้าง เนื่องจากคอร์สนี้รวบรวมไว้ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้เราได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะทักษะในการเขียนที่เน้นสำหรับใช้ได้จริง ในคลาสเราจะได้รับงาน การบ้านที่ช่วยฝึกทักษะด้านการอ่าน และเขียนทุกอาทิตย์ ซึ่งงานเขียนนี้ไม่ได้เหมือนการสอบใน IELTS แต่จะเป็นการเขียนแบบที่เราจะเจอเมื่อต้องทำ dissertation ตอนป.โท นี่จึงเสมือนเป็นก้าวแรกของเราก่อนเริ่มเรียนจริง ช่วยให้เราได้ลองฝึกทำ Research ต่าง ๆ ไปพร้อมกับเพิ่มทักษะทางภาษาโดยมีอาจารย์คอยให้คำชี้แนะ แก้ไข เพื่อให้เราพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง ความประทับใจของนักเรียนในการเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre อาจารย์ทุกคนใจดีมาก บางท่านอาจจะดูเหมือนดุ แต่จริง ๆ ใจดีมาก ๆ คอยช่วยแก้ไข ให้คำแนะนำ เวลามีข้อสงสัยเราสามารถไปถาม ขอความช่วยเหลือได้เสมอ ไม่ว่าทักษะทางภาษาเราจะอยู่ในระดับไหน อาจารย์ทุกคนก็คอยช่วยเหลือตลอดอย่างใจเย็น ไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิด พูดผิด เพราะจะไม่มีใครว่าเลย แต่จะคอยช่วยแก้ไข และแนะนำตลอด นอกจากนี้การมาเรียนที่นี่ทำให้เราได้เจอเพื่อนที่สนใจจะไปเรียนต่อด้วยกัน จากหลากหลายสาขา อายุ เพศ ซึ่งทุกคนก็คอยช่วยเหลือกันและกัน สุดท้ายที่ชอบมากคือทุกคนที่ BRIT ใจดีมาก ทั้งพี่ ๆ อาจารย์ คนอื่นที่ไม่ได้สอนเรา อาจารย์เรา คือดีมาก flexible สุด ๆ มีอะไรปรึกษาได้ อย่างช่วงที่เรียนมีปัญหาเรื่องเวลาการมาเรียน วันสอบก็สามารถปรึกษาหาทางแก้ไขได้ มีเอกสารให้ปริ๊นก็บอกพี่ ๆ หรืออยากรู้เรื่องที่เรียนก็สอบถามได้ตลอด นักเรียนจะแนะนำให้เพื่อนเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ของ BRIT Language Centre หรือไม่ เพราะอะไร เราแนะนำมาก ๆ เพราะเกือบทุกคนน่าจะจำเป็นต้องเรียน Pre-sessional อยู่แล้ว คนที่ทักษะทางภาษาค่อนข้างดีก็มาเรียนได้ ได้เจอเพื่อน ๆ และพัฒนาทักษะ คนที่ทักษะยังไม่ค่อยดีมาก ยังไม่มีความมั่นใจยิ่งเหมาะ เพราะเราเรียนในไทย ถ้ามีปัญหานักเรียนในชั้นยังสื่อสารด้วยกันรู้เรื่อง โดยไม่ต้องกลัวว่าทักษะจะไม่พัฒนาเพราะอาจารย์จะให้เน้นใช้ภาษาอังกฤษล้วน แต่ถ้านึกไม่ออกก็ให้เพื่อนช่วยได้ ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่ได้แพงเลย เมื่อคิดว่าหากไปเรียนที่อังกฤษเราต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร และปัจจัยอื่น ๆ อีก ทั้งยังสามารถใช้แทน IELTS ได้ด้วย รีวิวศิษย์เก่า | Pre-sessional English Course | Heriot - Watt University Alumni Review (mcducation.org) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียน ติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้ที่ Line ID: @brit-ed Tel: 02-168-7890, หรือลงทะเบียนที่แบบฟอร์มด้านล่าง

ลงทะเบียนร่วมงาน

 • ข้อมูลส่วนตัว

 • หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ