คอร์ส Data Science & Business Analytics ที่ไหนดี?

คอร์ส Data Science & Business Analytics ที่ไหนดี?

คอร์ส Data Science & Business Analytics ที่ไหนดี UK? กำลังฮิตเลยกับหลักสูตรทางด้าน Data ที่น้องๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรกัน

Big Data คือกลุ่มชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากและซับซ้อน เกินกว่าที่ traditional data-processing application software จะประมวลผลได้ เช่นข้อมูลใน Social Network, อีเมล, การใช้งานโทรศัพท์, สภาพอากาศ, โรคระบาด ฯลฯ  ซึ่งความซับซ้อนจะอยู่ที่เทคนิคการบันทึก การจัดเก็บ การค้นหา และวิเคราะห์ชุดข้อมูล ซึ่งสามารถทำไปใช้ในทางบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด รวมถึงสาธารณสุข และความมั่นคงประเทศ การศึกษาด้าน Big Data เป็นที่สนใจมากในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเนื่องจากชุดข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล โดยประมาณคือมากขึ้นเท่าตัวในทุกๆ 40 เดือนนับแต่ปี 1980 ซึ่งเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งข้อมูลมีราคาถูกลงมาก จาก smart phones, อินเตอร์เน็ต, และเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ส่วน Data Science คือการจัดการ Big Data กล่าวคือ การใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์และสถิติมาใช้ในการบันทึก การจัดเก็บ การค้นหา และวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก โดยหากเป็นการนำไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ธุรกิจจะเรียกว่า Business Analytics ผู้ที่ทำงานด้านนี้จะเรียกว่า Data Analyst โดย Business Analyst จะเป็นตัวกลางระหว่างการวิเคราะห์กลยุทธ์ กับเทคนิคในการไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ใหม่ๆเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวโน้มในอนาคตเพื่อเพิ่มผลประกอบการณ์ทางธุรกิจ ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า Social Medias ต่างๆ มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่เป็นแหล่งในการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคขนาดใหญ่มาก และในแง่การเป็นเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งเป็นหัวใจของ Business & Data Analytics มหาวิทยาลัยแต่ละที่จะ require พื้นฐานต่างกัน เช่นบางแห่งจะรับนักเรียนจบ Computer Science บางแห่งเน้นนักเรียนที่มีพื้นฐาน Statistics หรือบางคอร์ส นักเรียนที่จบ Business มาก็เรียนได้ หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจทางด้านนี้ได้แก่ University of Leeds
 • MSc Data Science and Analytics
 • MSc Business Analytics and Decision Sciences
University of Sheffield
 • MSc Data Science
 • MSc Data Analytics
University of Leicester
 • MSc Data Analysis for Business Intelligence
 • MSc Business Analysis and Finance
University of Kent
 • MSc Business Analytics
 • MSc Digital Marketing and Analytics
 • MSc Advanced Computer Science (Cloud Computing and Big Data)
Loughborough University
 • MSc Business Analytics
 • MSc Cyber Security and Big Data
 • MSc Digital Technologies
Queen Mary, University of London
 • MSc Business Analytics
 • MSc Big Data Science
 • MSc Big Data Science with Industrial Experience (หลักสูตร 2 ปี ฝึกงาน 1 ปี)
  น้องๆที่สนใจเรียนต่อ Data Science หรือ Business Analytics สามารถลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียน ติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้ที่ Line ID: @brit-ed,Tel: 02-168-7890หรือลงทะเบียนที่แบบฟอร์มด้านล่างบริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ

ลงทะเบียนร่วมงาน

 • ข้อมูลส่วนตัว

 • หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ