MSc Business Analytics

ชื่อธรรม์ เพิ่งจบจากวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล อินเตอร์ ที่ธรรมศาสตร์ กำลังไปเรียนต่อ Master Business Analytic ที่ Warwick Business School
รู้จัก BRIT - Ed ได้จากไปหาในเน็ต พี่ BRIT - Ed จะถามเราก่อนว่าเราสนใจคอร์สไหน เขาจะมีลิสมหาวิทยาลัยมาให้ ลิสที่พี่ BRIT - Ed จัดให้ค่อนข้างจะตรงตามความต้องการของเรา SOP, Reference Letter พี่ BRIT - Ed ก็จะช่วยไกด์ว่าควรเขียนยังไงดี มีพ้อยท์สำคัญที่เราต้องเขียน ช่วยเตรียมเอกสารทั้งหมดเลย เรื่องที่พัก เรื่องอื่นๆ ก็ช่วยทำให้หมด
ใช้บริการ BRIT - Ed รู้สึกว่าสะดวกดี แนะนำน้องๆ ถ้าอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ป.ตรี ป. โท ที่อังกฤษ BRIT-Ed เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆ


MSc Business Analytics
University of Warwick