LLM International Law

ผมเลือกเรียน LLM International Law ที่ University of Reading ครับ เพราะที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษครับ เมือง Reading จะเป็นเมืองเล็กๆ สงบ สะอาด อากาศดีและน่าอยู่มากครับ จะเหมาะสำหรับกับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายมากนัก และตัวเมือง Reading ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก London สามารถเดินทางโดยรถไฟประมาณ 30 นาที ในส่วนของมหาวิทยาลัยจะต้องนั่งบัสออกไปนอกเมือง Reading ประมาณ 15 นาทีครับ

University of Reading ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มาก และบรรยากาศรอบๆ มหาวิทยาลัยก็เต็มไปด้วยธรรมชาติ ร่มรื่น น่าเรียนมากครับส่วนเรื่องการเรียนการสอนวิชากฎหมาย ที่นี่จะไม่มีการสอบในห้องเรียน อาจารย์จะให้เขียน essay ส่งงานตามวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน และทุกคนจะต้องทำ Dissertation ส่งก่อนจบ และเนื่องจากหลักสูตรปริญญาโทกฎหมายที่นี่เรียนแค่ 1 ปี เนื้อหาวิชาค่อนข้างอัดแน่น และเข้มข้นครับ เพราะต้องเขียนงานส่งอาจารย์ให้ทันภายในเวลาที่จำกัด แต่ถ้ามีการวางแผนการเรียนที่ดี ขยัน ตั้งใจเรียน และเริ่มเขียนงานตั้งแต่ต้นเทอมก็สามารถเรียนจบได้อย่างไม่ยากครับ

ทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณ คุณปลื้มที่ Brit-Education UK เป็นอย่างมากครับ ที่ได้ให้ช่วยคำแนะนำและช่วยติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยให้ผมเป็นอย่างดีครับ


รีวิวเรียนต่อ LLM International Law
University of Reading