MSc Tourism and Marketing, University of Lincoln

MSc Tourism and Marketing, University of Lincoln

รู้จัก Brit-Education UK ครั้งแรก เพราะเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานกับที่นี่ด้วย และต่อมาก็มีรุ่นพี่แนะนำให้ติดต่อเรื่องเรียนต่อกับคุณแนน ค่ะ พอติดต่อไปก็ไม่ผิดหวังเลยจริง ๆ พี่ๆ ให้คำปรึกษาดีมาก พยายามช่วยทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องหามหาวิทยาลัยในสาขาที่เราต้องการจะไปเรียนแบบไม่บังคับและไม่โน้มน้าว คือ ให้ choice มาแล้วเราก็ตัดสินใจเองว่าที่ไหนเหมาะกับตัวเรามากที่สุด รวมไปถึง แนะนำเรื่องทุน  และความใส่ใจในการตอบคำถามหรือการติดตามเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น statement หรือ การขอวีซ่า เพื่อให้เราสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าได้ทันตามเวลาที่กำหนด ประทับใจการบริการของที่นี่มากค่ะ Brit-Ed เป็นมากกว่า เอเจนซี่ทั่วไปดูแลเหมือนเป็นพี่น้อง หรือ เพื่อนที่คอยให้คำปรึกษากันอย่างจริงใจค่ะ ^_^


MSc Tourism and Marketing
University of Lincoln