LLM Information Technology and Intellectual Property Law – University of East Anglia

สวัสดีครับชื่อภู ครับ กำลังจะไปศึกษาต่อสาขา LLM Information Technology and Intellectual Property Law ที่ University of East Anglia ครับ ได้เลือก BRIT – Ed เป็นที่ปรึกษาเอเจ้นให้ผมเพื่อติดต่อมหาวิทยาลัยที่นั้น โดยผมมีพี่ Counsellor ชื่อพี่เน็ท ช่วยดูมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรที่ผมต้องการ และเหมาะกับผม ส่งรายละเอียดมาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในอีเมล์ ให้ผมเปรียบเทียบโดยง่ายมากเลยครับ และพี่ที่ BRIT – Ed แนะนำว่าควรเขียน SOP ยังไง แนะนำมาให้ผมเข้าใจง่ายมาก มีความกระตือรือร้นจะส่งให้ผมตลอดเวลา น้องๆ คนไหนที่อยากไปเรียนต่อ UK นะครับ ถ้าอยากทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายมาที่ BRIT – Education UK ครับ


LLM Information Technology and Intellectual Property Law
University of East Anglia