MSc Education (Learning, Technology and Society)

กว่าร้อยพันก้าวที่เราได้เดินทางมาถึง University of Bristol ถ้าไม่มี Brit-Ed ก็คงจะสะดุดหกล้มตั้งแต่ต้นทางแล้ว

Brit-Ed เป็นเอเจนซี่ทางด้านการศึกษาต่อที่พร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ พี่ๆ ทุกๆ คนได้ให้ความช่วยเหลือน้องๆ เป็นอย่างดี ทั้งการติดต่อเอกสารในประเทศ และต่างประเทศ หรือให้คำปรึกษาเฉพาะทางเกี่ยวกับการเรียนต่อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดต่อกับทางมหาลัย

ขอบพระคุณพี่ๆ ทุกท่าน โดยเฉพาะพี่ปลื้มที่ให้กำลังใจน้อง คำแนะนำ ชี้แนะ ตั้งแต่การวางแผนการเรียนต่อ และการเลือกเมืองที่จะศึกษาต่อ และแม้กระทั่งวันที่น้องได้มาถึงมหาลัยตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็ตาม พี่ๆ ก็ยังคงทักทายมาตลอด หากวันนี้รอยต่อชีวิตของการศึกษาต่อป.โทของน้องขาด Brit-Ed ไปชีวิตก็คงขรุขระ วุ่นวาย ไม่ราบเรียบเช่นนี้ หากมีโอกาสได้แนะนำน้องๆ คนอื่นต่อไป Brit-Ed จะเป็นเอเจนซี่ที่อยู่ในอันดับแรกเสมอค่ะ


รีวิวเรียนต่อ MSc Education (Learning, Technology and Society)
University of Bristol