Jingjoe, Pornthip

โจ้เรียน LL.M. ที่ University of Exeter ค่ะ BRIT- Education UK ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตั้งแต่ให้คำแนะนำในการเลือกมหาลัย เลือกสาขา สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนไปถึงการทำวีซ่า โดยเฉพาะกรณีของโจ้พี่ปลื้มให้คำแนะนำที่ดีมากๆ ข้อมูลแน่น และช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ติดตามข่าวให้ตลอด ต้องขอบคุณ Brit - Education UK พี่ปลื้ม และพี่ๆท่านอื่นมากเลยค่ะ


รีวิวเรียนต่อ LLM
University of Exeter