LLM Insurance Law

เนื่องจากผมจบการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตมาแล้วและมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ จากการทำงาน จึงคิดว่าการดำเนินการขอวีซ่าและการประสานงานกับมหาวิทยาลัยคงไม่ได้ซับซ้อนและยุ่งยากอะไรมากมาย พอศึกษารายละเอียดจึงพบว่าในปี2015นี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับเอกสารการขอวีซ่าและกระบวนการมีขั้นตอนที่ไม่ชัดเจน เช่นรูปแบบการสอบและการใช้เอกสารผลสอบของIELTSทั้งสาขาที่ผมตั้งใจไปเรียนก็ยังไม่เคยมีคนไทยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นมาก่อน ต่อมามีโอกาสได้คุยกับ Brit-Ed ทำให้เข้าใจรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Brit-Ed มีความเป็นมืออาชีพและให้การประสานงานอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การอัพเดทข้อมูล ทำด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งหากมีข้อสงสัยต่างๆ ผมก็สามารถติดต่อกับ Brit-Ed ได้ตลอด เจ้าหน้าที่ของ Brit-Ed มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในทำให้ผมประสานงานได้อย่างต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ของ Brit-Ed ที่ดูแลผมโดยตรงนอกจากมีความชัดเจนและรวดเร็ว ก็ยังมีความเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ เป็นอย่างดีอีกด้วย จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมสามารถตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ได้อย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้เพื่อสามารถรับทุนของบริษัทฯ ได้ตามกำหนดการและทำให้เริ่มการเรียนได้อย่างราบรื่น ผมไม่ผิดหวังกับความเป็นมืออาชีพของ Brit-Ed ครับ และถ้าจะให้นิยามสั้นๆ ก็คงเป็น “แม่นยำ เอาใจใส่ ต่อเนื่อง และ มืออาชีพ” ครับ


รีวิวเรียนต่อ LLM Insurance Law
Queen Mary University of London