MA in International Studies, School of Government and International Affairs

ต้องขอบคุณทาง Brit – Education (โดยเฉพาะพี่ปลื้ม) ที่ได้ให้ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือตั้งแต่กระบวนการก่อนเข้าเรียน เช่นการทำวีซ่า การสมัครเรียน การเตรียมเอกสาร ตลอดจนการประสานงานให้ความช่วยเหลือในระหว่างที่กำลังเรียนที่นั่น และการเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาครับ ขอบคุณมากจริงๆ


รีวิวเรียนต่อ MA in International Studies, School of Government and International Affairs
Durham University