MBA International Marketing, Bangor University

Bangor เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ ถ้าชอบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งภูเขาและทะเล เมืองนี้เป็นเมืองที่ให้ฟีลได้ทั้งคู่ไม่ว่าจะเดินขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกบนภูเขาหรือจะเดินชมธรรมชาติบนชายหาด บรรยากาศดีมาก ๆ วิวเมืองดูได้ไม่มีเบื่อเลย ส่วนตัวชอบมาก ๆ ครับพยายามออกไปเดินทุกวันถึงเป็นเส้นทางเดิม ๆ ก็ไม่เบื่อครับ เพราะส่วนตัวชอบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งภูเขาและทะเล ชอบมาก ๆ ครับ

ในส่วนการเรียนมีเนื้อหากับตัวอย่างประกอบที่น่าสนใจและช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น Platform (Blackboard) ในการเรียนค่อนข้างสะดวกในช่วงการเรียน Online ทางมหาวิทยาลัยพยายามรวมทั้งการเรียนการสอนแบบ face to face กับแบบ remote ให้ได้มากที่สุด แต่ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกฏของการ lockdown


MBA International Marketing
Bangor University