เรียนต่อ ป.เอก ที่ UK เริ่มต้นที่งานนี้เลย!

สนใจเรียนต่อ ป.เอกที่ UK ห้ามพลาด!
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2023
เวลา 16:00 -17:00 น.
สถานที่ Via  Zoom
อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข่าวด่วน! ทุนเต็ม PhD จากมหาวิทยาลัย Loughborough 

ข่าวดี! ทุนเต็ม PhD จาก Loughborough University
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจด้านเทคโนโลยีในหลายแขนงทางมหาวิทยาลัย Loughborough ได้มอมทุนการศึกษาเต็มให้นักศึกษาต่างชาติใน 7 สาขาในการค้นคว้าและทำวิจัย