masthead-boarding-schools

Boarding Schools

สหราชอาณาจักรมีโรงเรียนประจำที่ดีและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โรงเรียนเอกชนต่างๆ มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเด็กๆ ในทุกระดับชั้น ในบางโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงให้แก่นักเรียนที่สนใจ นอกจากนี้โรงเรียนหลายแห่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ และบางโรงเรียนเน้นหลักสูตรทางด้านดนตรีและการละครโดยเฉพาะ

จุดเด่นของการศึกษาในโรงเรียนประจำที่สหราชอาณาจักรอยู่ที่การดูแลนักเรียนแบบตัวต่อตัว พร้อมการเรียนการสอนในหลักสูตรการฝึกอบรมที่เป็นเลิศสำหรับการทดสอบทางวิชาการ ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก

แต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การศึกษาในโรงเรียนประจำ และให้นักเรียนได้รับประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเต็มที่

img-boarding-schools