งานแนะแนวเรียนต่อ Foundation UCL มหาวิทยาลัย TOP 10 ของโลก

งานแนะแนวเรียนต่อ International Foundation ที่ UCL มหาวิทยาลัย TOP 10 โลก

วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2021
เวลา 16.00 – 17.00 น.
สถานที่: Online Via Zoom