UK University Fair 2021 งานแนะแนวเรียนต่อ UK วันที่ 11 November 2021 นี้

UK University Fair 2021 กับมหาวิทยาลัย Top ใน UK
พูดคุยตัวต่อตัวแบบเนื้อๆ เน้นๆ กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย พร้อมไขข้อสงสัย เรื่องทุนการศึกษา คอร์สเรียน และสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเรียนต่อรอบมกราคมและกันยายน ปี 2022 โดยเฉพาะ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 November 2021
เวลา: 15.00 – 18.00 น.
Location: Online Via Zoom

UK University Fair 2021 งานแนะแนวเรียนต่อ UK วันเสาร์ที่ 20 November 2021 นี้

UK University Fair 2021 กับมหาวิทยาลัย Top ใน UK
พูดคุยตัวต่อตัวแบบเนื้อๆ เน้นๆ กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย พร้อมไขข้อสงสัย เรื่องทุนการศึกษา คอร์สเรียน และสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเรียนต่อรอบมกราคมและกันยายน ปี 2022 โดยเฉพาะ

วันเสาร์ที่ 20 November 2021
เวลา: 13.00 – 18.00 น.
Location: Online Via Zoom

UK University Fair 2021 งานแนะแนวเรียนต่อ UK วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม นี้

UK University Fair 2021 กับมหาวิทยาลัย Top ใน UK
พูดคุยตัวต่อตัวแบบเนื้อๆ เน้นๆ กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย พร้อมไขข้อสงสัย เรื่องทุนการศึกษา คอร์สเรียน และสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเรียนต่อรอบมกราคมและกันยายน ปี 2022 โดยเฉพาะ

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2021
เวลา: 10.00 – 18.00 น.
Location: Online Via Zoom