เรียนต่อ Aston University | รีวิว Aston 9 เรื่องเด็ดๆ ที่อยากทำให้มาเรียนที่นี่

น้องๆที่ต้องการมหาวิทยาลัยที่อยู่กลางใจเมือง เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมากกว่าศึกษาจากผ่านงานวิจัยเชิงเดียวและ มีความแข็งในด้าน Business และ Science  ควบคู่กันนั้น Aston University

UK Preparation day เรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรี, โท, เอก ที่ UK

UK Preparation day : งานเรียนต่อ UK ปี 2023

Date: Saturday 6 สิงหาคม 2022
Time: 11.00-13.00 น.
Location: BRIT-Education UK (ชั้น 2 อาคารเทรนดี้, สุขุมวิท 13, BTS Nana)

เตรียมพร้อมเรียนต่อ UK ปี 2023 ทุกระดับชั้นตั้งแต่ English Course, Foundation, Pre-Master, Undergraduate (ป.ตรี), Postgraduate (ป.โท), PhD (ป.เอก)