กิจกรรมเตรียมตัวเรียนต่อ UK

กิจกรรมเตรียมตัวเรียนต่อ UK
ชวนน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อ UK มาเตรียมความพร้อมกัน!
SOP Workshop, UG day, IELTS Tips
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2023
เวลา 11:00 – 13:00 น.
BRIT Language Centre, อาคารเทรนดี้ ชั้น 2, สุขุมวิท 13 (BTS นานา ทางออก 3)